SET DEIMOS AC A 800 KIT

450.00

Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto ćelije A20-180, blic lampu RADIUS LED AC A R1 230V, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotoćelija 24V, blic lampe 220V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg

Dodaj u korpu

Opis

Motor i automatika za klizne kapije do 800kg

  • Radni napon motora 220V 300W
  • Brzina pomeranja kapije 9m/min
  • Radna temperatura -20°C~+55°C
  • Težina 9,4kg
  • Do 63 daljinskih upravljača