Novi model u ponudi, Titan K250DC, novi model motora za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg, vreme otvaranja 18~22s/90° Automatska detekcija prepreke, lagano zaustavljanje, automatsko zatvaranje, pešački mod, izlaz za elektricnu bravu, opciono: rezervno baterijsko napajanje DC24V. Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguce je usnimiti 20 daljinskih uptavljača), gumirani stoper i ključ za ručnu deblokadu motora

Comments are closed.