Novi model motora za klizne kapije u ponudi, Titan S610AC, za klizne kapije maksimalne težine do 600kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora

Comments are closed.